Así non!!!

Para os ávidos lectores deste espazo, ou alomenos para os que leades un pouco este blogue non creo que vos resulte sorprendente si vos digo que me gusta o software libre, bueno, en realidade máis que o software libre o que realmente me apasiona é a cultura libre, da que me considero un firme defensor e promotor (na medida das miñas capacidades). Fixen da cultura libre parte da miña vida (alomenos intento que así sexa), asimileina no meu xeito de actuar e de pensar.

Intentando ser consecuente co razoamento exposto anteriormente, limitoao máximo o meu uso de sistemas operativos e de software privativo (as veces é imposible por imposición, por exemplo na facultade, onde usan programas deste tipo 🙁 ), nembergantes non son un “talibán de GNU/Linux” e entendo que personas que queiran, poidan (pagar ou robar, si roubar!!) e desexen usar sistemas operativos como Windows ou MacOS, repito: entiendoo, inda que non comparta isto; cando un pode elixir se quere que o seu sistema operativo sexa fiabel ou se non lle importa que os seus datos sexan enviados ós servidores de non sei quen.

O que nunca vou entender é isto:

diptico concurso osluvi
tristemente…

Como é posible que a Oficina de Software libre da Universidade de Vigo (OSLUVI), suposta promotora, difusora e defensora do software libre na nosa universidade “promocione” o software libre ofrecendo como premio dun concurso un iPod touch!!!!! quen é o caralludo xenio ao que se lle ocorreu a idea?

Sinceramente, creo que algo falla, non sei quen son os encargados desta oficina pero creo realmente que non teñen nin p… idea de que é o software libre. Ofrecer como premio un produto a todas luces incompatible (ten o seu propio software de actualización, por suposto pechado) por que non regalar un MP3 con soporte para ogg? iso si sería promocionar o que supostamente pretenden. Xa sen meternos no tema de que este cacharro é o buque insignia dunha das empresas que menos fixo polo software e a cultura libres (aproveitou todo o que puido do software libre para logo pechar o seu código e vendelo empaquetado).

Entristeceume enormemente e desexaría non ter razón para ter escrito este artigo. Escribín un correo á OSLUVI e inda non tiven resposta, tampouco a agardo, xa non é a primeira decepción por parte deles que recibo pero algo así non o agardaba. 🙁

En Español

Para los ávidos lectores de este espacio, o al menos para los que habéis ojeado un poco este blog no creo que os resulte sorprendente si os digo que me gusta el software libre, bueno, en realidad más que el software libre lo que realmente me apasiona es la cultura libre, de la que me considero un firme defensor y promotor (en la medida de mis capacidades). He hecho que la cultura libre sea parte de mi vida (al menos intento que así sea), la he asimilado en mi forma de actuar y de pensar.

Intentando ser consecuente con el razonamiento expuesto anteriormente, limito al máximo mi uso de sistemas operativos y de software privativo (a veces es imposible por imposición, por ejemplo en la facultad, donde usan programas de este tipo 🙁 ), sin embargo no soy un “talibán de GNU/Linux” y entiendo que haya personas que quieran, puedan (pagar o robar, si robar!!) y deseen usar sistemas operativos como Windows o MacOS, repito: lo entiendo, aunque no lo comparta,;cada uno puede elegir si quiere que su sistema operativo sea fiable o si no le importa que sus datos sean enviados a los servidores de no se quien.

Lo que nunca podré entender es esto:

diptico concurso osluvi
tristemente…

Como es posible que la Oficina de Software libre da Universidade de Vigo (OSLUVI), supuesta promotora, difusora y defensora del software libre en nuestra universidad “promocione” el software libre ofreciendo como premio de un concurso un iPod touch!!!!! quien es el puñetero genio al que se le ha ocurrido la idea?

Sinceramente, creo que algo falla, no se quienes son los encargados de esa oficina pero creo realmente que no tienen ni p… idea de que es el software libre. Ofrecer como premio un producto a todas luces incompatible (tiene su propio software de actualización, por supuesto cerrado) por que no regalar un MP3 con soporte para ogg? eso si sería promocionar lo que supuestamente pretenden. Ya sin meternos en el tema de que este cacharro es el buque insignia de una de las empresas que menos ha aportado al software y la cultura libres (aprovechó todo lo que pudo del software libre para luego cerrar su código y venderlo empaquetado).

Me ha entristecido enormemente y desearía no tener razón para haber escrito esta entrada. He escrito un correo a la OSLUVI y todavía no he recibido respuesta, tampoco la espero, ya no es la primera decepción por parte de ellos que me he recibido pero algo así no me lo esperaba. 🙁