Espremendo o ordenador con Debian

debian Squeeze

debian Squeeze

Esta semana fíxose pública, despois de case dous anos de desenvolvemento, a última versión de Debian có nome chave de “Squeez” (espremer, . A sexta versión do “sistema operativo universal” ven, como sempre, moi depurada e con máis de 29000 paquetes precompilados, debemos preparar 8 dvd’s se queremos ter a distro completa!!!

Eu estou a descargala nestes intres,que agardas?

O máis rápido: Descarga pola rede torrent

Inda que se prefires a: Descarga directa

Como podedes comprobar teño o blogue algo esquecido, compromisos e traballo de máis, creo que un día destes vou estourar :S. Agora mesmo, entre outras cousas, estou preparando un manual de Trisquel para noveis, no intre en que teña unha versión preliminar la fareina pública,agardo que non sexa en moito tempo posto que ten que estar listo para a xornada de software libre na facultade, atentos!!! 🙂

Nota: partir de agora tódalas entradas estarán dispoñíbeis en galego e español, amosaranse no idioma por defecto do navegador pero inda así poderase escoller na barra lateral o outro. Está en fase beta, polo tanto pode dar erros, agradezo as correccións 😉

En Español

debian Squeeze

debian Squeeze

Esta semana ha sido publicada, después de casi dos años de desarrollo, la última versión de Debian con el nombre clave de “Squeez” (exprimir, . La sexta versión del “sistema operativo universal” viene, como siempre, muy depurada y con más de 29000 paquetes precompilados, debemos preparar 8 dvd’s para tener la distribución completa.

Yo ya la estoy descargando, y tu a que esperas?

Lo más rapido: Descarga por torrent

Aunque si prefieres la: Descarga directa

Como podéis comprobar tengo el blog un poco abandonado, demasiados compromisos y trabajo, creo que un día de estos voy a explotar :S. Ahoramismo, entre otras cosas, estoy preparando un manual de Trisquel para novatos, en cuanto tenga una versión preliminar la haré pública, espero que no sea en mucho tiempo puesto que lo preparo para la jornada de software libre de la facultad, atentos!!! 🙂

Nota: partir de ahora todos las entradas estarán disponibles en gallego y español, se mostrarán en el idioma por defecto del navegador pero aun así podrá cambiar en la barra lateral. Está en fase beta, por lo tanto puede dar errores, agradezco correcciones 😉