Discutir sobre motores magnéticos infinitos, baterias inesgotables… antes era divertido, agora xa cansa
)