Actualizar plesk

Esta é a túa cara cando ves que plesk fodeu a instalación e non tes copia de seguridade

Esta é a túa cara cando ves que plesk fodeu a instalación e non tes copia de seguridade

O outro día falaba de como instalar Vesta CP, un panel de control para servidores web, nos servizos de Digital Ocean.

Como vos comentava nesa entrada, a meirande parte da xente emprega Plesk ou ben CPanel, os paneles de control máis extendidos. Actualmente, inda que agardo de xeito temporal, manteño un VPS con Plesk e un dos maiores problemas deste sistema son as actualizacións automáticas (activadas por defecto e recomendadas).

Bueno, en realidade as actualizacións en si non son o problema se non o desastroso resultado destas. É bastante habitual que fallen e deixen o VPS totalmente inutil co que iso implica: se tes copia de seguridade perfecto, restauras (o maior problema é a info dende a última copia e o tempo que se perde en restaurar), pero se non a tes, botas as mans a cabeza e tiras dos pelos.

Por iso, para facer unha actualicación segura o mellor e seguir o procedemento que vou explicar a continuación (moi sinxelo):

  1. En primeiro lugar apagamos Plesk: /etc/init.d/psa stop
  2. Despois detemos o panel de control e spamassasin: /etc/init.d/sw-cp-server stop /etc/init.d/psa-spamassassin stop
  3. Recomendo facer antes da actualización de Plesk un: apt-get update e apt-get upgrade.
  4. Procedemos a facer a actualización en si do panel: /usr/local/psa/admin/sbin/autoinstaller

Daríamos intro continuamente a menos que queiramos instalar novos engadigos: durante o proceso teríamos que configuralo (ofrecese durante a actualización).

A actualización debería ir sen problemas pois as autoacutalizacións adoitan fallar por falta de memoria RAM durante o proceso, cando detemos Plesk liberamos a suficiente memoria do VPS para evitar os erros.

Fonte: Mammuts.es