Cita de Castelao

Cita Castelao: o verdadeiro eroismo consiste en trocar os ancieios en realidades, a ideas en feitos

Castelao